Aanpak buitenlandse spaartegoeden op Europese agenda

15-05-2008

Op dinsdag en woensdag 13 en 14 mei was in Brussel de Eurogroep en de ECOFIN bijeen. De ministers en staatssecretarissen van Financiën van de lidstaten spraken in die overleggen onder andere over de aanpak van spaartegoeden in het buitenland.
Er bestaan al EU-regels uit 2004 over de spaartegoeden van burgers van een EU-lidstaat, die hun spaartegoeden in een ander EU-land op de bank hebben staan. Die regels zorgen ervoor dat de ene lidstaat informatie geeft aan de andere lidstaat over die spaartegoeden, of dat ze belasting afdragen voor die tegoeden in het buitenland.Om te voorkomen dat men in het buitenland aan belasting-afdracht probeert te ontsnappen is echter een verdere verscherping van de regeling nodig. Aan die verbeteringen gaat de EU nu werken. Er is besloten dat er voor 30 september een onderzoek komt naar de huidige stand van zaken, en dat er daaropvolgend voorstellen komen om de bestaande regelingen te verbeteren.Staatssecretaris De Jager stelde: Ik wil stevigere Europese wetgeving om tegoeden in het buitenland aan te kunnen pakken, ook al kan dat nog wel de nodige tijd kosten!

« Terug naar actueel overzicht