Actieplan voor beter opgeleide beroepsbevolking

10-03-2008

Het opleidingsniveau van de Nederlandse beroepsbevolking moet opgekrikt worden. Dat staat in een actieplan van een brede coalitie bestaande uit werkgevers, werknemers, gemeenten (verenigd in de Raad voor Werk en Inkomen) en brancheorganisaties in het onderwijs. Doel van het plan is jaarlijks minimaal 10.000 werkenden en werkzoekenden op te leiden tot het niveau van hoger onderwijs, terwijl nog eens 5.000 op mbo-niveau gebracht moeten worden.
Het actieplan moet de basis leggen voor een volwaardige en zelfstandige tweede leerweg. Daarbij gaat het om scholing van werkzoekenden en werkenden. Dat kan via leren op de werkplek, het volgens van een cursus bij een particuliere opleiding of onderwijs gericht op een formeel diploma. Zo´n tweede leerweg zou nodig zijn omdat de "eerste leerweg" (van basisschool tot en met universiteit) niet kan voldoen aan de grote behoefte aan middelbaar en hoger opgeleiden.De organisaties onderkennen drie grote knelpunten op de arbeidsmarkt die met scholing aangepakt moeten worden: tekorten aan specialisten op hoger niveau, tekorten aan vakmensen op het niveau mbo-3 en mbo-4 en een overschot aan mensen met nauwelijks of geen vooropleiding.Publieke en private aanbieders van onderwijs hebben afgesproken het onderwijsaanbod beter op elkaar af te stemmen. Ook gaan ze meer samenwerken in zogeheten open netwerken. Verder vinden de organisaties dat een betere loopbaanbegeleiding nodig is om ervoor te zorgen dat de beroepsbevolking zich blijft scholen en moeten er meer mogelijkheden voor leren met behoud van uitkering komen.Fiscale maatregelen om dit allemaal te stimuleren zijn daarbij onmisbaar. Onder andere over dit laatste punt is inmiddels gesproken met de ministers Plasterk (Onderwijs) en Donner (Sociale Zaken). De bewindslieden onderschrijven het belang van een leven lang leren en de betrokkenheid van alle partijen daarbij, aldus de persverklaring van de opstellers van het actieplan. Over een aantal concrete onderwerpen wordt nader overleg gevoerd.

« Terug naar actueel overzicht