Belastingdienst en woonbranche sluiten convenant

14-05-2008

De directeur-generaal van de Belastingdienst, Jenny Thunnissen, heeft op 14 mei 2008 een convenant ondertekend samen met de voorzitter van de Centrale Branchevereniging Wonen (CBW), Jaap Koster. Het is voor het eerst dat met een branche die bijna 3000 ondernemingen vertegenwoordigt, middels een convenant afspraken worden vastgelegd over meer duidelijkheid, minder rompslomp en effectiever toezicht. Met de nieuwe afspraken wordt voor de CBW-leden vooraf zekerheid gecreëerd en komen er geen onverwachte fiscale konijnen meer uit de hoed.
In totaliteit is het goed voor het imago van de branche als professioneel werkende sector. Per 1 januari 2009 is er in de woonmodebranche duidelijkheid over de zelfstandigenstatus van freelancers, de BTW-afdracht over aanbetaling (wordt het moment van betaling, niet van eindfacturering) en het afwaarderen van voorraden. Voor dit laatste gelden staffels. Uitzonderingen zijn er voor showroomkeukens en badkameropstellingen. Die mogen als inventaris worden geboekt. Specifieke afspraken gelden ook voor de afwaardering van bijmaterialen en decoratieartikelen (tot 450 euro rechtstreeks als kosten te boeken). Op personeelskorting is de volgende afspraak van toepassing: maximaal 20 procent korting, nadat consumenten order- en actiekortingen al in mindering zijn gebracht. De administratieve lasten worden teruggeschroefd dankzij een landelijk geldend percentage dat iedere ondernemer mag aanhouden als garantievoorziening voor het uitvoeren van service en garantie. Hiervoor hoeft geen volledige administratie meer te worden bijgehouden. Vertrouwen is een sleutelwoord bij de nieuwe afspraken, evenals begrip en transparantie. De Belastingdienst gaat ervan uit dat ondernemers die aan het convenant meedoen, zich houden aan de afspraken die worden vastgelegd. Bij deze ondernemers controleert de Belastingdienst steekproefsgewijs. Zij zullen minder fiscale risico’s lopen en minder administratieve lasten ervaren. Alleen ondernemingen die bij de CBW zijn aangesloten, kunnen aan het convenant meedoen.

« Terug naar actueel overzicht