Dwangsom voor overheid die niet op tijd beslist

07-03-2008

Als de overheid niet binnen de wettelijke termijn beslist, kan een dwangsom worden opgelegd. De maatregel gaat uiterlijk in op 1 januari 2010.Dat staat in een initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamer. Het kabinet vraagt de Koningin dit voorstel te bekrachtigen.Een burger kan een overheidsorgaan na afloop van de beslistermijn in gebreke stellen. Als het overheidsorgaan dan binnen twee weken nog niet beslist, wordt een dwangsom opgelegd.
Tot het besluit is genomen, moet het overheidsorgaan per dag een dwangsom betalen die begint met 20 euro. Na 42 dagen kan dit oplopen tot maximaal 1260 euro.Voor de dwangsom is geen rechterlijke uitspraak nodig.Met de nieuwe wet kunnen burgers ook direct beroep instellen bij de rechtbank als een bestuursorgaan niet op tijd beslist. Nu moeten zij eerst nog bezwaar maken bij de overheid.

« Terug naar actueel overzicht