Geleidelijke uittreding behoudt oudere werknemers langer voor de arbeidsmarkt

07-05-2008

Geleidelijke uittreding is een alternatief om oudere werknemers langer te behouden voor de arbeidsmarkt. Diverse studies tonen aan dat het positieve effect op de participatie groter is dan het negatieve effect op het arbeidsaanbod van voltijders die in deeltijd gaan werken. Hoewel er nauwelijks kwantitatief onderzoek is naar de gevolgen voor de productiviteit, wordt er veelal van uitgegaan dat oudere werknemers waardevolle krachten zijn voor het bedrijf.
In de Verenigde Staten houdt geleidelijke uittreding vaak verband met een verandering van baan. Op de Europese arbeidsmarkt, met weinig mobiliteit onder oudere werknemers, is dit minder het geval. Dit lijkt de belangrijkste reden waarom in Europa geleidelijke uittreding minder voorkomt. Toch lijken er geen sterke belemmeringen meer te bestaan om oudere werknemers op grotere schaal binnen hun bestaande werk geleidelijk te laten uittreden. Diverse onderzoekers zien dit als kansrijk, mits het financieel voldoende aantrekkelijk is. De overheid kan geleidelijke uittreding stimuleren met belastingmaatregelen en transparantie. Ook pensioenfondsen kunnen meewerken door duidelijke regels te stellen en goede voorlichting te geven. Voorts zijn een positieve houding en medewerking van de werkgevers noodzakelijke voorwaarden.Bron : Pensioen Magazine - p. 29

« Terug naar actueel overzicht