Meer mensen aan het werk in 2007

16-05-2008

In 2007 hebben meer mensen een baan gevonden en hebben minder mensen een uitkering gekregen. De werkgelegenheid is gestegen met 2,6 procent. Het aantal werklozen is gedaald van 413.000 in 2006 tot 308.000 in 2007 en het aantal bijstandsgerechtigden tot 278.000. Het aantal vacatures bereikte met 236.000 een record. Dit blijkt uit het Jaarverslag 2007 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dat vandaag aan de Tweede Kamer is aangeboden.Minister Donner en staatssecretaris Aboutaleb willen dat nog meer mensen gaan werken. Zij hebben daarom met de gemeenten afspraken gemaakt om in 2011 75.000 mensen uit de bijstand en 25.000 niet-uitkeringsgerechtigden aan werk te helpen. Ook komen er 10.000 brugbanen voor mensen die een jaar na hun WAO-herbeoordeling nog geen baan hebben. Doordat meer mensen werken, is de koopkracht gemiddeld met 1 procent gestegen.
De bewindslieden willen in deze kabinetsperiode flinke vooruitgang boeken in het meer mensen aan werk helpen en houden, zodat in 2016 de arbeidsparticipatie 80 procent zal zijn. Omdat te bereiken willen ze in deze kabinetsperiode 200.000 mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt extra aan de slag helpen. Dit is nodig omdat de arbeidsreserves van andere groepen werkzoekenden sterk teruglopen. Zo gaan de komende jaren meer mensen met pensioen dan er jongeren bijkomen die beginnen te werken. De bewindslieden willen vooral vrouwen met een kleine deeltijdbaan meer uren laten maken, jonggehandicapten meer kans op werk geven en ouderen langer laten werken. Het aantal ouderen tussen de 55 en 64 dat werkt, is in 2007 met 3,2 procent gestegen tot 44,9 procent. Het kabinet heeft met de gemeenten afspraken gemaakt om een gericht armoedebeleid te kunnen voeren en ze de wachtlijsten voor schuldhulpverlening te kunnen beperken tot een minimum. Tot 2011 ontvangen de gemeenten hiervoor in totaal 300 miljoen euro extra. Daarvan krijgen de gemeenten dit en volgend jaar 80 miljoen euro voor het bestrijden van armoede onder kinderen.

« Terug naar actueel overzicht