Nieuwe regeling chronisch zieken en gehandicapten

07-05-2008

Vanaf 2009 geldt een nieuwe compensatieregeling voor chronisch zieken en gehandicapten. Het kabinet trekt hiervoor 1,7 miljard euro uit. Het kabinet wil met de nieuwe regeling de extra zorgkosten van chronisch zieken en gehandicapten compenseren. Tot nu toe kunnen mensen buitengewone uitgaven voor onder andere ziekten terugkrijgen via de Belastingdienst. Slechts de helft van de chronisch zieken en gehandicapten maakt daarvan gebruik. Met de nieuwe regeling vervalt deze aftrekpost per 1 januari 2009.
In de nieuwe regeling krijgen chronisch zieken en gehandicapten een vast bedrag per jaar. Dit varieert van ongeveer 100 tot 450 euro per jaar, afhankelijk van het zorggebruik. Verder gaat hun eigen bijdrage AWBZ omlaag. Voor mensen die in een instelling wonen, is dat gemiddeld 10 procent Voor mensen die thuiszorg krijgen, daalt de eigen bijdrage met een derde.Er blijft een beperkte fiscale regeling bestaan voor specifieke uitgaven, zoals voor voorgeschreven medicijnen, hulpmiddelen (behalve brillen), aanpassing van de woning, vervoer van zieken of invaliden en extra gezinshulp. Daarnaast komt er een algemene inkomenscompensatie voor ouderen en arbeidsongeschikten. Ouderen krijgen gemiddeld 150 euro per jaar, arbeidsongeschikten gemiddeld 225 euro per jaar.

« Terug naar actueel overzicht